Group Exhibition “Memory Identity” at MK2 Art Space, Beijing, China

Curator: Alessandro Rolandi
Artist: Alessandro Rolandi, Anouchka Van Driel, Daniel Ruanova, Fortune Noel, Frank Gerlitzky, Guo Gong, Inan Wang, Lan Yan, Li Jie, Lin Jingjing, Lulu Li, Ma Yongfeng, Marianne Daquet, Megumi Shimizu, Michele Mazzanti, Milla-KariiIna Oja, Mireille Gros, Nan Hao, Nicola Vinci, Olivier Modr , Qiao Xingyue, Ren Bo , Rong Guang Rong, Stefano Lupatini / NoiSeGrUp, Wolfgang Stiller, Wu Xiaojun, Yoko Taketani & Riichi Yamaguchi (27 Artists)

Opening: Saturday, 3pm, March 05, 2011
Date: March 05, 2011 – April 16, 2011
Venue: MK2 Art Space
No.255 Caochangdi, Airport Service Road, ChaoYang District, Beijing, 100015
T&F +86 (10) 6431 1567 M +86 (139) 1176 2529

http://mk2art.com/1104

information